Muhtasar Mekteb Hıfzıssıhhası/Celal Abdi. Millî Matbaa, 1926 İst. 138 s.16x24 cm.

Kapaksız, dağınık ancak sayfalar eksiksiz. Resimli