2.Emisyon 5 Türk Lirası Seri A6 17552 - ÇÇT (Düzeltme Var)