5.Emisyon 1.Tertip 1000 Türk Lirası Seri D4 - Temiz+/Naturel