6.Emisyon 5 Türk Lirası 2.Tertip Seri G08/G60/K78 Lot - ÇİL

1976-1983