6.Emisyon 20 Türk Lirası 2.Tertip Seri Takipli E41 Lot - ÇİL (10 Adet)

1974-1987