6.Emisyon 20 Türk Lirası 3.Tertip Seri G49 - ÇİL

1979-1987