6.Emisyon 20 Türk Lirası 4.Tertip Seri I27 - ÇİL

1983-1987