7.Emisyon 10 Türk Lirası 'ERÖR' - KESİM ERÖRÜ - ÇİL