Filipinler 1 Peso (Japan İşgali (1942-1945) -ÇİL

Deste Kırığı Mevcuttur