İtimadı Lütuf Sanıp Borca Sarılma Birgün İstenecek Sonra Darılma 1970'ler Dükkan İçi Levha

17x24.5 cm