5.Emisyon 7.Tertip 50 Türk Lirası Seri S31 065736 - ÇÇT+/Naturel