5.Emisyon 1.Tertip 100 Türk Lirası Seri C4 13050 - ÇÇT/Naturel